سرور های فیزیکی اختصاصی

سرور های فیزیکی که بطور کامل تحت مدیریت مشترکین قرار میگیرند و منابع آن اعم از CPU، Ram، فضای نگهداری SSD، پورت ارتباطی اینترنت بصورت کامل اختصاصی هستند. این نوع سرور ها بر اساس نیاز مشترک کانفیگ میشوند و با توجه به اینکه از سرور های G9 شرکت HP استفاده میشود در نتیجه امکان ارتقا آن به منابع بیشتر همواره وجود دارد.

0 Comments