سرویس مدیریت پروژه و دانش

وجود نظم همواره باعث پیشرفت میشود و استفاده از سیستم های مدیریت پروژه باعث افزایش بهره‌وری و نظم در یک مجموعه میشود که این امکان را به شما میدهد تا همواره از وضعیت همکاران خود اطلاع داشته باشید و میزان بازدهی آنها را در قالب گزارش های مختلف و پروژه های مختلف بیابید. همچنین استفاده از مدیریت پروژه به شما کمک میکند تا گلوگاه های یک پروژه را شناسایی و از هدر رفت منابع انسانی و مالی جلوگیری کنید. همچنین سیستم مدیریت دانش باعث میشود که دانش عمومی مجموعه همواره حفظ شود و در هنگام خروج یک نفر دانش آن در مجموعه باقی بماند و زمان آموزش به افراد جدید نیز کاهش پیدا کند و با استفاده از SOP های لازم، وظایف در حد استاندارد انجام شوند.

0 Comments