دیوار
Posted By : Date : admin | 04-20-1400
Read More
0 Comments
داود مولوی
Posted By : Date : admin | 10-15-1394
در انجمن نخبگان جوان به انواع مختلف سرور (مجازی، فیزیکی، هیبرید و کاستوم) نیاز داشتیم که همکاری شرکت فن‌آوران هوشمند خبره در فراهم کردن همه‌ی نیازهای ما فوق‌العاده بود. زمانی که همه‌ی سرورها (بالغ بر ۱۳ سرور) را به فن‌آوران هوشمند خبره منتقل کردیم، اوایل کار انجمن بود و در وضعیت مالی مناسبی نبودیم که فن‌آوران هوشمند خبره با حمایت کامل کمک کرد که موضوع سرورها که از مهم‌ترین چالش‌های ما بود، چه از لحاظ کیفیت خدمات و چه از لحاظ مادی، از لیست دغدغه‌های ما خارج شود و فقط…
Read More
0 Comments